Adrianna Pierzga

Adrianna Pierzga

Doświadczenie osobiste i biografia

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, pedagogiem specjalnym w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Leczone choroby

Ukończyłam Uniwersytet Opolski na kierunku psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyłam również roczne studium terapii poznawczo – behawioralnej.

Doświadczenie zdobywałam podczas stażu w Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień oraz podczas stażu w Centrum Psychoedukacji i Diagnostyki Psychologicznej. Pracowałam jako psycholog w Warsztacie Terapii Zajęciowej. Obecnie pracuję z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w nurcie poznawczo behawioralnym.