Anita Słodkowska

Anita Słodkowska

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika specjalność: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Ukończyłam studia podyplomowe z Logopedii na Uniwersytecie Opolskim oraz Oligofrenopedagogikę, Wychowanie Przedszkolne i Kształcenie Zintegrowane.

Jestem również Terapeutą Ręki. Dodatkowo ukończyłam takie kursy jak: Makaton, diagnoza skróconych wędzidełek jamy ustnej, „Miobobo©” i wiele innych. Nieustannie doskonalę swoją wiedzę i umiejętności. 

Obszar w którym specjalizuje się to:
✴️ holistyczna logopedia,
✴️ terapia karmienia,
✴️ praca z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi w tym ze spektrum autyzmu,
✴️wczesna interwencja logopedyczna.