Izabela Bator

Izabela Bator

Review Psychologist

Pani Izabela jest psychologiem o specjalności klinicznej, ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na KULu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, a także w Poradni Leczenia Uzależnień w Brzegu oraz w Oddziale Dziennym Centrum Leczenia Uzależnień ’Powrót z U’ w Częstochowie – prowadząc terapię osób uzależnionych. Od dwunastu lat pracuje jako psycholog, a także jako psychoterapeuta Oddziału Terapeutycznego dla uzależnionych od środków odurzających Zakładu Karnego w Brzegu.
Obecnie jest w trakcie zdobywania certyfikatów: specjalisty terapii uzależnień w Zintegrowanej Szkole Psychoterapii Uzależnień SWPS w Katowicach, a także w trakcie czteroletniego szkolenia psychoterapii psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego (IV rok szkolenia).
Prowadzi psychoterapię psychodynamiczną osób dorosłych i młodzieży, a także terapię osób uzależnionych. Swoją prace poddaje regularnej superwizji.
Pani Izabela pracuje z osobami, które doświadczają:
– trudności w relacjach
– zaburzeń nerwicowych
– zaburzeń nastroju
– zaburzeń lękowych
– zaburzeń osobowości
– zaburzeń psychosomatycznych
– zaburzeń jedzenia
– zaburzeń emocji i zachowania
– uzależnień od substancji psychoaktywnych i behawioralnych.