Dawid Świerczek

Dawid Świerczek

Pan Dawid jest absolwentem psychologii na Uniwersytecie Opolskim. Ukończył studia
podyplomowe z zakresu psychodiagnostyki i psychologii transportu na Uniwersytecie
Humanistycznospołecznym we Wrocławiu. Jest certyfikowanym psychologiem diagnostą.
Obecnie jest w trakcie kursu nadającego uprawnienia pedagogiczne.


Swoje doświadczenie zdobył, pracując w ośrodku szkolenia kierowców, gdzie zajmował się
badaniem predyspozycji zawodowych oraz wydawaniem pozwoleń do kierowania pojazdami
ciężarowymi oraz uprzywilejowanymi. Był też odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń oraz
wsparcie kursantów w trakcie nauki. Obecnie pracuje jako psycholog w technikum, gdzie
pomaga osobom w okresie adolescencji. Dodatkowo odbył staż w agencji pośrednictwa
pracy, szpitalu MSWiA oraz Ośrodku Leczenia Nerwic.

Obszary wsparcia:
Pan Dawid zawodowo zajmuje się wsparciem osób dorosłych oraz młodzieży. Specjalizuje
się w pracy z osobami nieśmiałymi, o niskim poczuciu własnej wartości, mającymi trudności
w nawiązywaniu relacji. Pomaga pacjentom z depresją czy wysoce wrażliwym. W pracy stara
się koncentrować na budowaniu umiejętności społecznych oraz pozytywnego nastawienia do
samego siebie — ponieważ uważa, że to jak o sobie myślimy, ma kluczowe znaczenie dla
naszego zdrowia psychicznego.

Dodatkowo pomaga w poprawianiu umiejętności radzenia sobie ze stresem, skutecznej
autoprezentacji i efektywnej nauki. Udziela konsultacji dotyczących doradztwa zawodowego i
zdrowego snu.