Zapewniamy

Usługi Psychologiczne oraz Psychiatryczne


Naszym celem jest zapewnienie klientom najlepszej obsługi, dla nas pomaganie klientom
pokonywanie ich barier jest szlachetnym zadaniem

Terapia grupowa

Jest formą pomocy skierowanej do grupy osób (5-7 osób), która ma na celu wprowadzenie w życie pacjenta stałych.

Terapia rodzin

Jest formą terapii skierowaną do rodziny w rozumieniu rodzice-dziecko lub rodzic-dziecko.

Psychoterapia par/małżeńska

Jest formą pomocy przeznaczoną dla osób będących w związkach formalnych oraz nieformalnych będących w kryzysie, przeżywających trudności w.

Psychoterapia indywidualna

To forma pomocy skierowana do osób w różnego rodzaju kryzysach, z problemami oraz zaburzeniami dostosowana do potrzeb klienta/pacjenta.

Diagnoza psychologiczna

Spotkania mają na celu określenie w jaki sposób obecnie funkcjonuje pacjent oraz czy i w jaki sposób potrzebuje.

Konsultacja psychologiczna

Ma na celu pomóc w określeniu tego co dana osoba chciałaby osiągnąć. Ma na celu omówienie obecnego problemu.

Konsultacja psychiatryczna

Ma na celu pomoc pacjentowi oraz zrozumienie problemu pacjenta jak i towarzyszących mu objawów a także dobrać jak.