Terapia rodzin

Terapia rodzin

Jest formą terapii skierowaną do rodziny w rozumieniu rodzice-dziecko lub rodzic-dziecko. Psychoterapia rodzin ma na celu przezwyciężenie problemów z którymi zmaga się rodzina. Ponadto uczy członków rodziny identyfikowania, nazywania a także komunikowania potrzeb, sposobów efektywnej komunikacji pomiędzy członkami rodziny a także szerokiej gamy umiejętnego radzenia sobie z emocjami w rodzinie. Pomaga w osiągnięciu rozwoju relacji oraz skupia się na autentycznym doświadczeniu w konsekwencji czego członkowie rodziny zyskują wgląd w mechanizmy podtrzymujące problem oraz otwierają się na potrzeby innych osób w rodzinie, co znacznie ułatwia wspólne funkcjonowanie a także wypracowanie zdrowej i bliskiej relacji.

logo-alpha

Jeśli doświadczasz podobnego
problemu prosimy o kontakt ​​

+48 721 550 567

Zadzwoń do NAS