Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna

Ma na celu pomóc w określeniu tego co dana osoba chciałaby osiągnąć. Ma na celu omówienie obecnego problemu oraz ustalenie celu dalszej współpracy. Sesje konsultacyjne oparte są na przeprowadzeniu wywiadu oraz nazwanie i ustalenie problemu danej osoby oraz wspólne omówienie dalszych kroków. Dzięki tej formie osoba otrzymuje wskazówki jak otrzymać najbardziej adekwatną pomoc w obecnym momencie życia.

logo-alpha

Jeśli doświadczasz podobnego
problemu prosimy o kontakt ​

+48 721 550 567

Zadzwoń do NAS