Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna

Spotkania mają na celu określenie w jaki sposób obecnie funkcjonuje pacjent oraz czy i w jaki sposób potrzebuje w tym funkcjonowaniu pomocy, aby móc w pełni korzystać ze swojego potencjału. Pomaga w doborze najbardziej adekwatnych sposobów pomocy poczynając od wsparcia psychologicznego do krótkoterminowej lub długoterminowej psychoterapii. Diagnoza psychologiczne obejmuje również diagnozę nozologiczną, która pomoże w określeniu czy pacjent zmaga się z jakimś konkretnym zaburzeniem. Centrum oferuje szeroką i kompleksową diagnozę psychologiczną a następnie opracowaniu planu pracy dla pacjenta.

Diagnoza obejmuje bogaty wywiad psychologiczny oraz badanie testami dostosowane do prośby pacjenta. Ponadto w ciągu dwóch tygodniu od badania pacjent otrzymuje pełną opinię psychologiczną.

Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci, młodzieży i dorosłych SENSUM oferuje:

– diagnozę neuropsychologiczną (diagnozę funkcji poznawczych zarówno dla osób starszych jak i osób, które doświadczyły urazów głowy, wypadku czy zaburzeń powstałych w wyniku przechorowania SARS-COVID19

– diagnozę zaburzeń osobowości

– zespołu nadpobudliwości ruchowej oraz zaburzeń koncentracji

– diagnozę ilorazu inteligencji

– diagnozę cech osobowości

 

Wykonujemy badania takimi testami jak:

– SCID-5-PD Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości DSM-5

MMPI -2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2

– TEST WESCHSLER WAIS-R (PL) – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych

TMZ – Test Matryc Ravena w wersji dla Zaawansowanych

NEO-PI-R – Inwentarz Osobowości NEO-PI-R

– DIVA 2. Wywiad diagnostyczny ADHD u dorosłych

– szereg testów badających zdolności poznawcze

 

Ponadto oferujemy diagnozę i terapię neuropsychologiczna w postaci:

– rehabilitacja neuropsychologiczna

– terapia funkcji poznawczych (terapię pamięć, koncentracji uwagi oraz funkcji językowych)

– terapia funkcji wykonawczych

– terapia uszkodzonych funkcji poznawczych w wyniku COVID-19

– diagnoza demencji

– różnicowanie oraz wczesne rozpoznawanie otępień, chorób neurodegeneracyjnych

– trening pamięci

– wsparcie pacjentów w przebiegu chorób przewlekłych oraz chorób OUN

– wsparcie pacjentów z niepełnosprawnością

– wsparcie rodzin i opiekunów pacjentów

– ocena psychologiczna i neuropsychologiczna również w celach orzeczniczych.

 

 

logo-alpha

Jeśli doświadczasz podobnego
problemu prosimy o kontakt ​​

+48 721 550 567

Zadzwoń do NAS