Filip Stramecki

Filip Stramecki

Doświadczenie osobiste i biografia

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W roku 2022 uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych za rozprawę pt. “Rola polimorfizmu genu FKBP5 w rozwoju doświadczeń podobnych do objawów psychotycznych w wyniku traumatycznych wydarzeń życiowych”.

Leczone choroby

Prowadzi zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego z zakresu psychiatrii, realizuje własne badania naukowe, uczestniczy w licznych projektach badawczych oraz pisze artykuły naukowe. Na co dzień pracuje w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego realizując szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii dorosłych. Bierze czynny udział w licznych konferencjach i zjazdach krajowych oraz zagranicznych, stale poszerzając swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz autorem i współautorem licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.

W pracy z pacjentami jest osobą dokładną, cierpliwą i otwartą. Zwraca uwagę na to, aby leczenie farmakologiczne było nie tylko skuteczne, ale też dobrze tolerowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb i życia pacjentów. Stara się zawsze wytłumaczyć na czym polega dany problem oraz przedstawić wiele możliwych rozwiązań, dążących do poprawy jakości życia pacjenta. Jest otwarty i przyjazny osobom LGBTQIA, co pozwala im poczuć się komfortowo podczas konsultacji i uniknąć dodatkowego stresu związanego z obawą przed mówieniem o swojej orientacji czy tożsamości seksualnej. Najczęściej zajmuje się zaburzeniami psychicznymi, takimi jak zaburzenia lękowe i depresyjne, ADHD dorosłych, ostra reakcja na stres, pierwsze epizody psychotyczne czy schizofrenia.