Ilona Zakowicz

Ilona Zakowicz

Pani Ilona jest pedagożką (gerontolożką, gerontopedagożką) i ulturoznawczynią, nauczycielką akademicką na kierunku psychogerontologia w Instytucie Psychologii UWr.

Od roku 2010 współpracuje z osobami starszymi i na ich rzecz jako specjalistka ds. osób starszych, doradczyni, konsultantka, edukatorka, popularyzatorka wiedzy gerontologicznej, członkini i liderka krajowych i międzynarodowych zespołów projektowych oraz badawczych.

Obszary wsparcia:

Pani Ilona oferuje poradnictwo dla osób w wieku okołoemerytalnym i emerytalnym. Wspiera osoby na przedpolu starości (50+) oraz oraz seniorów (60+) w lepszym zrozumieniu zmian, jakie zachodzą wraz z wiekiem oraz w wypracowaniu nawyków sprzyjających osiągnięciu dobrostanu psychicznego, poczuciu sprawstwa i poprawie jakości życia. Udziela wsparcia osobom starszym, ich bliskim i opiekunom.

Zakres poradnictwa dla osób w wieku okołoemerytalnym i emerytalnym:

• rozwijanie zasobów indywidualnych i społecznych;

• wsparcie w radzeniu sobie z poczuciem izolacji od otoczenia, osamotnienia;

• wsparcie w poszukiwaniu nowych obszarów działań będących źródłem satysfakcji, wsparcie w budowaniu planu aktywności;

• przygotowanie do przejścia na emeryturę, edukacja do starości, wsparcie w zrozumieniu, zaakceptowaniu i przygotowaniu się do zmian (oswajanie ze starością, jej akceptacja);

• doskonalenie umiejętności komunikacyjnych z dziećmi i wnukami,

• wsparcie w
radzeniu sobie z poczuciem pogorszenia jakości życia w starości;

• oswajanie
z przemijaniem (ze stratą, śmiercią);

• i inne.