Ina Vasiliev

Ina Vasiliev

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich kierunku psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim KUL. Ponadto ukończyłam wiele kursów specjalistycznych dotyczących diagnozy dzieci, młodzieży i dorosłych. Jednym z nich jest kurs diagnozy osobowości MMPI-2, który daje możliwość diagnozowania zaburzeń osobowości.

Ponadto posiadam wieloletnie doświadczenie pracując od 2011 roku w organizacji szkolno-przedszkolnej dla dzieci i młodzieży w Mołdawii. Swoją karierę rozwijałam pracując w Szkołach i Przedszkolach w Polsce, gdzie zajmowałam się wsparciem oraz konsultacjami psychologicznymi dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rodzin a także zbierałam bogate doświadczenie zawodowe pomagając dzieciom w rozwoju psychicznym, emocjonalnym i społecznym w środowisku przedszkolnym i szkolnym.

Aktualnie moja praca opiera się również na minimalizowaniu skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganiu zaburzeń zachowania jak i realizacji różnych form pomocy psychologicznej w Szkole i Przedszkolu na terenie Otmuchowa oraz Karłowic Wielkich. Swoje doświadczenie zdobywałam również działając na rzecz Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia pracując z osobami doświadczonymi przemocą. Ponadto pracowałam z osobami w kryzysach, z zaburzeniami psychicznymi oraz emocjonalnymi w Środowiskowym Domu Samopomocy. Od lat jestem również wolontariuszką w Poradni Życia Rodzinnego. Obecnie realizuje projekt w Ośrodku Pomocy Społecznej pracując dla Centrum Diagnozy i Psychoterapii CEBET „Bliżej rodziny, bliżej dziecka” jako psycholog dziecięcy