Justyna Lewandowska

Justyna Lewandowska

           Jestem logopedą z 15-letnim doświadczeniem w pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Od 8 lat prowadzę również prywatną praktykę logopedyczną, zajmuje się diagnozą i  terapią ORM, zaburzeń komunikacji werbalnej małych dzieci.

Od 8 pracuję z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, od 6 uczestniczę w zespołach diagnozujących w kierunku ASD, posiadam certyfikat diagnosty ADOS,  sprawnie posługuję się PEP-L3 oraz stworzonymi w zespole próbami badawczymi.

Bardzo interesuje mnie język osób w ASD,  ich specyfika obrazowania językowego, rozumienie metafor, językowe postrzegane świata. Nie mogę również pominąć zasad nabywania kompetencji językowych. Mam bardzo dobry kontakt z dziećmi i dużą determinację do osiągania celów.

        Współpracuję z fundacją Spektrum Możliwości, której celem jest pomoc dzieciom z ASD i ich rodzicom od momentu otrzymania diagnozy oraz szerzenie wiedzy na temat spektrum ASD.

    Jako wykładowca Vademecum Nysa prowadzę zajęcia ze studentami kierunków studiów podyplomowych: Logopedia, Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Oligofrenopedagogika.

PRAKTYKA LOGOPEDYCZNA JUSTYNA LEWANDOWSKA NYSA oferuje:

– diagnoza w kierunku spektrum autyzmu – ADOS 2,

– przeprowadzanie procesu diagnostycznego ocena stanu kompetencji komunikacyjnych i przygotowanie planu terapii, z wykorzystaniem testu KOLD,

– ocena budowy i funkcjonowania narządów mowy,

– terapia logopedyczna małego dziecka- usprawnianie bazowych umiejętności komunikacyjnych,

– prowadzanie terapii logopedycznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji werbalnej w tym osób z ASD,

– kontakt z rodzicami i/lub opiekunami pacjenta,

– zapewnianie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym  tym osób z ASD.