Karolina Dębicka

Karolina Dębicka

Doświadczenie osobiste i biografia

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia w specjalności psychologii klinicznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego (Uniwersytet SWPS) we Wrocławiu. Swoje doświadczenie zdobywałam na stażach w: Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Nysie, CPZ Dormed w Nysie oraz w Zakładzie Karnym w Nysie.

Leczone choroby

Posiadam uprawnienia do korzystania z wielu aktualnych narzędzi diagnostycznych oraz wykonuję badania diagnostyczne dla osób dorosłych i starszych (m.in. test osobowości MMPI-2, test Inteligencji WAIS-R, skala MMSE (Mini-Mental), Test Rysowania Zegara). Pracuję głównie z osobami młodymi (od 16 r.ż.), dorosłymi, starszymi. Psychologia od zawsze była moją wielką pasją, dlatego bardzo angażuję się w swoją pracę, stale podnoszę swoje kwalifikacje, będąc uczestnikiem wielu szkoleń i kursów. W swojej pracy staram nie ograniczać się sztywno do jednego nurtu psychologicznego czy jednej metody pracy, dlatego często łączę metody kilku nurtów psychologicznych: poznawczo-behawioralnego (CBT), systemowego, humanistycznego, terapii schematów, tak aby najlepiej, jak to możliwe korzystać z tego, co najlepsze w psychologii. Najbliżej mi jednak do nurtu CBT. Zawsze staram się spojrzeć na dany problem z szerszej perspektywy, mając jednocześnie na uwadze jego genezę, jak i wszelkie zasoby, jakimi aktualnie dysponuje pacjent. Jestem elastyczna, cierpliwie podążam za pacjentem, słucham, nie oceniam. Uważam, że każdy z nas jest inny, dlatego terapia powinna być zawsze dobrana indywidualnie.

Na co dzień pracuję w szpitalu w Głuchołazach, na takich oddziałach jak: Dzienny Oddział Psychiatryczny, Oddział psychosomatyczny, Oddział rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej, Oddział ZOL, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego (PZP) w Głuchołazach. Współpracuję także z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Dziennym Domem Opieki Medycznej w Głuchołazach (na ul. Parkowej).