Lucyna Ciastoń

Lucyna Ciastoń

Pracuję z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz doświadczającymi problemów w związku z używaniem substancji psychoaktywnych. Zarówno z dorosłymi jak i z młodzieżą.

W ramach profilaktyki uzależnień podejmuje pracę z rodzicami pragnącymi wzmacniać i rozwijać swoje umiejętności i kompetencje wychowawcze (w formie indywidualnej i warsztatowej). Prowadzę profilaktyczne konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży.

Swoje wieloletnie doświadczenia zawodowe rozwijałam pracując w  leczniczych placówkach ambulatoryjnych  oraz ośrodku terapii uzależnień  w Bielsku- Białej. Aktualnie pracuję w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie.