Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Jestem psychologiem, pedagogiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (nr Certyfikatu 1330). Tytuł magistra psychologii oraz doktora Nauk Społecznych w dziedzinie Pedagogiki zdobywałam na Uniwersytecie Wrocławskim. Całościowy, czteroletni kurs psychoterapii poznawczo-behawioralnej zakończony egzaminem certyfikacyjnym z wyróżnieniem na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe jako psycholog nabywałam pracując w Domu Pomocy Społecznej oraz Zespole Interwencji Kryzysowej w Legnicy. Jako psychoterapeuta pracuję od 2020 r., rozwijając swoje umiejętności w Centrum Psychoterapii Pokonaj Lęk oraz Ośrodku Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej Pierwszego stopnia referencyjnego NFZ ,,Psychologus”. Prowadzę psychoterapię dzieci (od 9 r. ż.), młodzieży i dorosłych. Prowadzę poradnictwo psychologiczne oraz psychoterapię w nurcie poznawczo- behawioralnym, wykorzystując także elementy Terapii Akceptacji i Zaangażowania oraz Terapii Schematów. Głównym obszarem mojej pracy są zaburzenia lękowe (fobie społeczne, fobie proste, lęki uogólnione, lęki separacyjne, leki o zdrowie), zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, zaburzenia nastroju oraz zaburzenia osobowości. Udzielam także pomocy psychoterapeutycznej oraz interwencyjnej dla osób z kryzysem suicydalnym, przeżywających trudności relacyjne lub inne trudności związane z określonymi sytuacjami życiowymi.

W pracy ważne jest dla mnie, aby wyposażyć osobę uczestniczącą w terapii w wiedzę o przyczynie i rozwoju problemu, a zarazem w odpowiednie umiejętności radzenia sobie w przyszłości. Wierzę, że łączenie działania nakierowanego na zmniejszenie objawów z docieraniem do istoty pojawiającej się trudności daje szansę na wprowadzenie realnych zmian w życiu. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Moja praca podlega superwizji certyfikowanych superwizorów PTTPB. W pracy kieruję się zasadami kodeksu etycznego psychologa i terapeuty poznawczo – behawioralnego.