Rafał Gerymski

Rafał Gerymski

Ukończyłem jednolite studia magisterskie z psychologii o specjalności klinicznej

(Uniwersytet Opolski) oraz seksuologii (Dolnośląska Szkoła Wyższa). Na co dzień jestem

związany z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, gdzie prowadzę zajęcia i

realizuję badania naukowe. Jestem autorem licznych publikacji z zakresu seksuologii,

psychokardiologii, neuropsychologii i zdrowia publicznego.


W pracy gabinetowej zajmuję się różnymi aspektami ludzkiej seksualności. Specjalizuję się w

pracy z osobami hiperseksualnymi oraz korzystającymi z cyberseksu (realizującymi

seksualność w Internecie) i chemseksu (korzystającymi z substancji psychoaktywnych przed

lub w trakcie seksu).


Na co dzień wspieram również pacjentów zmagających się ze stresem choroby przewlekłej.

Mam doświadczenie w pracy z osobami cierpiącymi na choroby kardiologiczne (np.:

niewydolności serca) i neurologiczne (np.: stwardnienie rozsiane).


W przeszłości zdobyłem również doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, mającymi

problemy dotyczące obrazu własnego ciała i samooceny, zmagającymi się z nadwagą i

otyłością, a także stresem, dyskryminacją i wykluczeniem na tle zawodowym i społecznym.


Swoją pracę poddaję ciągłej superwizji. Świadczę pomoc psychologiczną i seksuologiczną w

języku polskim, angielskim oraz rosyjskim.