Category: Brzeg

Izabela Bator

Pani Izabela jest psychologiem o specjalności klinicznej, ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na KULu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, a także w Poradni Leczenia Uzależnień w Brzegu oraz w Oddziale Dziennym Centrum Leczenia Uzależnień 'Powrót z U’ w Częstochowie – prowadząc terapię osób uzależnionych. Od dwunastu…

Dawid Świerczek

Pan Dawid jest absolwentem psychologii na Uniwersytecie Opolskim. Ukończył studiapodyplomowe z zakresu psychodiagnostyki i psychologii transportu na UniwersytecieHumanistycznospołecznym we Wrocławiu. Jest certyfikowanym psychologiem diagnostą.Obecnie jest w trakcie kursu nadającego uprawnienia pedagogiczne. Swoje doświadczenie zdobył, pracując w ośrodku szkolenia kierowców, gdzie zajmował siębadaniem predyspozycji zawodowych oraz wydawaniem pozwoleń do kierowania pojazdamiciężarowymi…