Category: Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Lucyna Ciastoń

Pracuję z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz doświadczającymi problemów w związku z używaniem substancji psychoaktywnych. Zarówno z dorosłymi jak i z młodzieżą. W ramach profilaktyki uzależnień podejmuje pracę z rodzicami pragnącymi wzmacniać i rozwijać swoje umiejętności i kompetencje wychowawcze (w formie indywidualnej i warsztatowej).