Category: Doktor

Filip Stramecki

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W roku 2022 uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych za rozprawę pt. "Rola polimorfizmu genu FKBP5 w rozwoju doświadczeń podobnych do objawów psychotycznych w wyniku traumatycznych wydarzeń życiowych".