Category: Lekarz

Aleksander Całkosiński

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obecnie w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii. Ukończyłem staże zagraniczne m.in. w: Klinikum für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Bad Aussee (Austria), Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Charité Universitätsmedizin in Berlin (Niemcy) oraz Fachkrankenhaus für Psychiatrie in Osnabrück (Niemcy).

Filip Stramecki

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W roku 2022 uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych za rozprawę pt. "Rola polimorfizmu genu FKBP5 w rozwoju doświadczeń podobnych do objawów psychotycznych w wyniku traumatycznych wydarzeń życiowych".