Category: Lekarz

Hanna Wisła

Jestem absolwentką kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Obecnie pracuję w Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym z Pododdziałem Detoksykacji w Milickim Centrum Medycznym, gdzie realizuję szkolenie specjalizacyjne z zakresu psychiatrii.

Filip Stramecki

Jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. W roku 2022 uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych za rozprawę pt. "Rola polimorfizmu genu FKBP5 w rozwoju doświadczeń podobnych do objawów psychotycznych w wyniku traumatycznych wydarzeń życiowych".