Category: certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Małgorzata Kozłowska

Jestem psychologiem, pedagogiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (nr Certyfikatu 1330). Tytuł magistra psychologii oraz doktora Nauk Społecznych w dziedzinie Pedagogiki zdobywałam na Uniwersytecie Wrocławskim.