Category: Psychoterapeuta

Justyna Tkaczyk

Jestem absolwentką psychologii (dyplom magistra psychologii zdobyłam na Uniwersytecie Opolskim) oraz ukończyłam szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT w Warszawie.

Adrianna Pierzga

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo - behawioralnej, pedagogiem specjalnym w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.