Category: Psychoterapeuta

Małgorzata Rączka

Jestem psychologiem, ukończyłam pięcioletnie studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz podyplomowe studia w zakresie Psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej oraz Psychosomatyki i Somatopsychologii na wyżej wymienionej uczelni. Jestem również psychoterapeutą w trakcie szkolenia, pracując w nurcie integracyjnym.

Patrycja Grajeta

Jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie Opolskim. Kształciłam się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (specjalistyczne podyplomowe szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej).

Justyna Tkaczyk

Jestem absolwentką psychologii (dyplom magistra psychologii zdobyłam na Uniwersytecie Opolskim) oraz ukończyłam szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT w Warszawie.