Category: Psycholog

Izabela Bator

Pani Izabela jest psychologiem o specjalności klinicznej, ukończyła pięcioletnie studia magisterskie na KULu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała praktykując w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie, a także w Poradni Leczenia Uzależnień w Brzegu oraz w Oddziale Dziennym Centrum Leczenia Uzależnień 'Powrót z U’ w Częstochowie – prowadząc terapię osób uzależnionych. Od dwunastu…

Rafał Gerymski

Ukończyłem jednolite studia magisterskie z psychologii o specjalności klinicznej (Uniwersytet Opolski) oraz seksuologii (Dolnośląska Szkoła Wyższa). Na co dzień jestem związany z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, gdzie prowadzę zajęcia i realizuję badania naukowe. Jestem autorem licznych publikacji z zakresu seksuologii, psychokardiologii, neuropsychologii i zdrowia publicznego.   W pracy gabinetowej zajmuję…

Dawid Świerczek

Pan Dawid jest absolwentem psychologii na Uniwersytecie Opolskim. Ukończył studiapodyplomowe z zakresu psychodiagnostyki i psychologii transportu na UniwersytecieHumanistycznospołecznym we Wrocławiu. Jest certyfikowanym psychologiem diagnostą.Obecnie jest w trakcie kursu nadającego uprawnienia pedagogiczne. Swoje doświadczenie zdobył, pracując w ośrodku szkolenia kierowców, gdzie zajmował siębadaniem predyspozycji zawodowych oraz wydawaniem pozwoleń do kierowania pojazdamiciężarowymi…

Ina Vasiliev

Jestem absolwentką jednolitych studiów magisterskich kierunku psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim KUL. Ponadto ukończyłam wiele kursów specjalistycznych dotyczących diagnozy dzieci, młodzieży i dorosłych.

Małgorzata Kozłowska

Jestem psychologiem, pedagogiem oraz certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (nr Certyfikatu 1330). Tytuł magistra psychologii oraz doktora Nauk Społecznych w dziedzinie Pedagogiki zdobywałam na Uniwersytecie Wrocławskim.

Justyna Tkaczyk

Jestem absolwentką psychologii (dyplom magistra psychologii zdobyłam na Uniwersytecie Opolskim) oraz ukończyłam szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT w Warszawie.

Adrianna Pierzga

Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii poznawczo - behawioralnej, pedagogiem specjalnym w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Karolina Dębicka

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia w specjalności psychologii klinicznej, swoje doświadczenie zdobywałam na stażach w: Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w Nysie, CPZ Dormed w Nysie oraz w Zakładzie Karnym w Nysie.